Festival rebo buntung

Sebuah perayaan rasa syukur dari para petani, nelayan dengan disimbolkan dengan mempersembahkan hasil pertanian dengan cara menghanyutkannya ke tengah laut. Diadakan pada bulan Safar kalender Islam